Cooperation

השרותים של
GOFINANCE

GoFinance היא מחלקת הכספים של חברות וארגונים מתחומים שונים.

החברה מספקת את כל קשת השירותים הקשורים בניהול פיננסי: שירותי הנהלת חשבונות, שכר, חשבות ושירותי ניהול כספים  (CFO),בהתאם לצורכי הלקוח, ופועלת כחלק בלתי נפרד מהחברה במקצועיות, מסירות ומעורבות מלאה. 

שירותינו כוללים:

  • סמנכ"לות כספים (CFO)
  • חשבות
  • הנהלת חשבונות
  • שכר
  • הנהלת חשבונות לחברות אמריקאיות
  • ייעוץ פיננסי, עסקי ואסטרטגי
  • שירותים מיוחדים: החלפות בחופשת לידה , עזרה בפרויקטים.

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​