Partners

שירותי CFO של
GOFINANCE

GoFinance מספקת שירותי CFO  במיקור חוץ באמצעות מנהלי כספים מקצועיים, בכירים  ומנוסים. לתפיסתנו, ה CFO הוא יד ימינו של המנכ"ל. ככל שה CFO מנוסה יותר, הידע והיכולות האנליטיות שצבר עם השנים ישרתו טוב יותר את החברה. 

שירותי ה CFO שלנו כוללים:

 • אסטרטגיה פיננסית התומכת ביעדי החברה ומטרותיה ובניית תוכניות עבודה
 • ניהול יתרות המזומנים ותזרים המזומנים של החברה
 • ניתוח פעילות החברה ומצבה הכספי השתתפות בישיבות הנהלה וישיבות דירקטוריון וסיוע בקבלת החלטות
 • סיוע בקביעת נהלי עבודה, בקרתם ואכיפתם
 • ניהול הקשר הפיננסי עם בעלי המניות 
 • נטמעת תהליכי שליטה ובקרה פנים ארגוניים
 • הטמעת מערכות מידע ומחשוב בארגון
 • ייעוץ ומעורבות בהכנת הסכמי העסקה
 • בניית מצגות פיננסיות מתן פתרונות לניהול כספים נזילים במינימום סיכון. ( נדרשים בעיקר בתקופות שלאחר סבבי הגיוס)
 • סיוע בגיוסי כספים

טיפול בנושא אופציות לעובדים

בהתאם לדרישות רשויות המס תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, פועלת  GOFINANCE עם נאמנים לניהול אופציות לעובדים בחברות. הטיפול באופציות כולל הגשת תוכנית האופציות של החברה לאישור רשויות המס, הכנת מכתבי האופציות לעובדים, מעקב ועדכון רשויות המס לעניין שינויים בהרכב האופציות ומענקים, וכן דיווחים תקופתיים לרשויות ולהנהלת החברה בהתאם. 

השירות כולל:

 • סיוע ועבודה מול עורכי הדין של החברה בעת הכנת תכנית אופציות
 • הסכמים מול העובדים
 • עבודה מול מס הכנסה ומול הנאמן שיבחר לניהול האופציות

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​