Commitment

ייעוץ ושירותים פיננסיים נוספים של
GOFINANCE

ייעוץ

 שירותי הייעוץ העסקי – פיננסי שאנחנו מעניקים מושתתים על התמחות פיננסית, הבנה עסקית מפותחת, ראייה מערכתית, ניסיון עשיר והיכרות עם מגוון ענפים ותעשיות.

שירותי הייעוץ שלנו כוללים:

 •  יעוץ ליזמים על מבנה עסקי והקמת חברה
 • פיתוח מודל עסקי ותכנון פיננסי עבור יזמים
 • קביעת צרכי הון
 • בניית אבני דרך פיננסיים
 • קביעת תעריפי מכירה ותמחור
 • תוכניות עסקיות המבוססות על מודלים פיננסיים מורכבים
 • תוכניות הבראה והתייעלות ועוד

גיוס כספים

 • סיוע בתהליך גיוס כספים וקישור למשקיעים ולקרנות הון סיכון.
 • ניהול "שולחן עגול", אחת לרבעון, להיכרות בין יזמים ומשקיעים פוטנציאליים, או לפגישות סיעור מוחות עם מומחים שונים מהתעשיה, כגון מומחי שיווק, עורכי דין ומשפטנים, קרנות הון סיכון ואנשי כספים.

פתרונות לניהול כספים

מתן פתרונות לניהול כספים נזילים במינימום סיכון. פתרונות אלה נדרשים בעיקר בתקופות שלאחר סבבי הגיוס.

הפתרונות שלנו לניהול כספים כוללים:

 • זכאות לריבית גבוהה יותר בחשבונות נושאי הריבית
 • צמצום  עמלות שקשורות להמרת מט"ח
 • התמודדות עם סיכוני שע"ח
 • אפשרויות גידור
 • טיפול בהליך פתיחת חשבון בנק בחו"ל

חשב זמני

החלפת חשב החברה לתקופות זמניות, במשרדי הלקוח.

סיוע בקבלת מענקים

סיוע בהגשת בקשות למענקים מקרנות מדינה שונות, הגשת בקשות להלוואות ליזמים ועבודה מול המדען הראשי.

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​