Partners

הנהלת חשבונות ושכר במיקור חוץ של
GOFINANCE

GOFINANCE מספקת שירותי הנהלת חשבונות ושכר ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. 

הניסיון, השליטה המקצועית, החריצות והדיוק המאפיינים את מנהלי החשבונות שלנו מבטיחים ניהול נכון של הספרים, הגשת דו"חות מדויקים ועמידה בדיווחים השוטפים לרשויות המס.

שירותי הנהלת החשבונות והשכר שלנו כוללים:

  • הנהח"ש שוטפת רב מטבעית
  • גביה מלקוחות / תשלום לספקים
  • ניהול הקשר והדיווחים עם רשויות המס
  • טיפול בשכר
  • מאזני בוחן ודוחות כספיים על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי
  • דוחות תזרימי מזומנים
  • פקת תלושי שכר
  • שלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​