WE WANT TO BE YOUR PARTNER

GoFinance מספקת שירותי ניהול כספים במיקור חוץ

ב GoFinance, אנחנו מספקים שירותי ניהול כספים לחברות ממגוון תחומים ומציעים מענה מלא לכל הצרכים הפיננסיים שלהן, מהנהלת חשבונות ועד ניהול כספים בכיר. מעטפת השירותים שלנו נועדה לאפשר לנו לשמש כמחלקת הכספים של לקוחותינו, ולפיכך  מותאמת לצרכים של  מגוון חברות משלב ההקמה, דרך הצמיחה ועד בשלות, ולאפשר למנהלי החברה להתמקד בתחומי הליבה שלה מתוך ידיעה שהפקידה את תחום הכספים תחת אחריותנו, ושהוא יטופל במקצועיות, יעילות, מחויבות,  מעורבות ושותפות מלאה לדרך. 

CFO במיקור חוץ

 • קביעת אסטרטגיה פיננסית
 • ניהול יתרות המזומנים ותזרים המזומנים
 • ניתוח פעילות החברה ומצבה הכספי
 • השתתפות בישיבות הנהלה וישיבות דירקטוריון וסיוע בקבלת החלטות
 • טיפול בנושא אופציות לעובדים

חשבות במיקור חוץ

 • ניהול והכוונת מחלקת הנהלת חשבונות
 • דיווחים שוטפים להנהלה ודיווח כספי תקופתי
 • בניה וניהול תקציב
 • מעקב אחר תזרים המזומנים

הנהח"ש ושכר במיקור חוץ

 • הנהח"ש שוטפת רב מטבעית
 • גביה מלקוחות / תשלום לספקים
 • ניהול הקשר והדיווחים עם רשויות המס
 • טיפול בשכר

ייעוץ ושירותים נוספים

 • ייעוץ ליזמים על מבנה עסקי והקמת חברה
 • פיתוח מודל עסקי ותכנון פיננסי ליזמים
 • קביעת צרכי הון
 • בניית אבני דרך פיננסיים

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​